Έλλη Θανασενάρη

Η Έλλη Θανασενάρη είναι ιδρύτρια του δικηγορικού γραφείου Ι. Παπατριανταφύλλου & Ε. Θανασενάρη και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών καθώς και της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων. Eίναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ενώ απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο του τμήματος Νομικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Επί σειρά ετών ασκεί μάχιμη δικηγορία και δικαστηριακή πρακτική με καθημερινές παραστάσεις στα δικαστήρια της Αθήνας και της επαρχίας, χειριζόμενη με επιτυχία απαιτητικές υποθέσεις όλου του φάσματος του αστικού, ποινικού και του διοικητικού δικαίου, έχοντας επιτύχει μέχρι σήμερα την έκδοση πολύ σημαντικών δικαστικών αποφάσεων σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας.

Επιπλέον έχει αποκτήσει ιδιαίτερη εμπειρία στο χειρισμό πολύπλοκων και απαιτητικών υποθέσεων εμπορικού και εταιρικού δικαίου τόσο σε δικαστηριακό όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο με αποτέλεσμα τη βαθιά γνώση των αναγκών της επιχείρησης και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει και την επιτυχή επίλυση αυτών.

Παράλληλα, ασχολείται συστηματικά με νομικά ζητήματα επί του Δικαίου Ακινήτων & Επενδύσεων Real Estate.