Ακίνητα

Το δικηγορικό μας γραφείο έχοντας εκτεταμένη εμπειρία και εξειδίκευση στο δίκαιο των ακινήτων (real estate) παρέχει στους πελάτες του ενημέρωση και συμβουλές σε ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία της αγοράς, πώλησης και μίσθωσης ακινήτων. Πέραν των συμβουλευτικών υπηρεσιών για την καλύτερη, ταχύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των πελατών μας, παρέχουμε υπεύθυνα στους εντολείς μας εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου αναλαμβάνοντας τον έλεγχο του νομικού καθεστώτος και του καθεστώτος των τίτλων του ακινήτου στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή/και Κτηματολογικό Γραφείο, την προετοιμασία των συμβολαίων καθώς και την νομική εκπροσώπησή τους σε απλές και σύνθετες αγοραπωλησίες ακινήτων

Μάλιστα το γραφείο μας μας ενεργεί για λογαριασμό Ελλήνων και ξένων πελατών, σε σχέση με όλους τους τύπους ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών, βιομηχανικών και ιδιωτικών, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα νομικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση ιδιοκτητών, την διαπραγμάτευση και την κατάρτιση συμβάσεων αγοραπωλησίας ακινήτων, την κατάρτιση εργολαβικών συμβάσεων, μισθωτηρίων κλπ και την διεκπεραίωση πωλήσεων και μισθώσεων ακινήτων, την παροχή συμβουλών για την ανάπτυξη και διαχείριση ακίνητης περιουσίας, τον έλεγχο τίτλων, καθώς και την αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων ακινήτων που υπόκεινται σε ειδικό νομοθετικό καθεστώς.

Επιπλέον αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση απόδημων ελλήνων επενδυτών ή ιδιοκτητών ακινήτων στις φορολογικές και κτηματολογικές αρχές στην Ελλάδα και την ανεύρεση κατάλληλων ακινήτων για την ίδρυση ή επέκταση τουριστικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων με εξωτερικούς συνεργάτες μας κτηματομεσιτικά γραφεία.