Διαμεσολάβηση

Το δικηγορικό γραφείο Ι.Α.Παπατριανταφύλλου – Ε.Α. Θανασενάρη είναι πλήρως εξοικειωμένο με τη νομική διαδικασία της διαμεσολάβησης, τον πλέον σύγχρονο τρόπο εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών. Για τις περιπτώσεις που η δικαστική οδός κρίνεται χρονοβόρα και ασύμφορη, η εξωδικαστική εκούσια διαπραγμάτευση για την επίλυση των διαφορών είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος απονομής δικαιοσύνης.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας γνωρίζουν άριστα τις τεχνικές και τους κανόνες της διαμεσολάβησης και μπορούν να εκπροσωπήσουν αποτελεσματικά τους εντολείς τους στη συγκεκριμένη διαδικασία σε κάθε υπόθεση  αστικού και εμπορικού δικαίου για την αποφυγή της δικαστικής οδού.

Οι υψηλές δυνατότητές μας στην τέχνη της διαπραγμάτευσης και η αντίληψη των νομικών μας ότι η επίλυση κάθε διαφοράς ισοδυναμεί με ειλικρινή χειραψία και βιώσιμη συμφωνία στο τέλος κάθε συζήτησης είναι τα χαρακτηριστικά για την επιτυχή επίλυση κάθε διαφοράς.