Ιωάννης Παπατριανταφύλλου

Ο Ιωάννης Παπατριανταφύλλου ιδρυτής του δικηγορικού γραφείου Ι. Παπατριανταφύλλου & Ε. Θανασενάρη είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
Πραγματοποίησε τις προπτυχιακές σπουδές του στο Τμήμα Νομικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και στη συνέχεια απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο Ποινικό Δίκαιο του ιδίου Τμήματος.

Ασκεί μάχιμη δικηγορία και έχει ασχοληθεί με πληθώρα υποθέσεων Ποινικού και Εμπορικού Δικαίου με σημαντική εμπειρία σε όλους σχεδόν τους τομείς εξειδίκευσης του οικονομικού και εταιρικού εγκλήματος, αλλά και στον τομέα του Φορολογικού Δικαίου, έχοντας επιτύχει μέχρι σήμερα την έκδοση πληθώρας θετικών για τους εντολείς του αποφάσεων.

Έχει σημειώσει εξαιρετική επιτυχία σε πολύπλοκες υποθέσεις Ποινικού Δικαίου καταφέρνοντας την αναίρεση πληθώρας αποφάσεων ενώπιον του Αρείου Πάγου.

Επιπλέον έχει αποκτήσει βαθιά γνώση στον τομέα του αστικού και διοικητικού δικαίου, έχοντας χειριστεί απαιτητικές υποθέσεις τόσο σε δικαστηριακό όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο, αποκτώντας σημαντική εμπειρία στο χειρισμό κάθε ζητήματος.