Οικογενειακό δίκαιο

Το δικηγορικό μας γραφείο ύστερα από τον επιτυχή χειρισμό πληθώρας υποθέσεων εξειδικεύεται στην εξωδικαστική και δικαστική επίλυση διαφορών οικογενειακού δικαίου.

Με σεβασμό προς τον άνθρωπο, ευαισθησία προς το παιδί και με γνώμονα την ευσυνειδησία και τη διακριτικότητα που διέπουν το δικηγορικό μας γραφείο μέσω των καταρτισμένων δικηγόρων του σε θέματα οικογενειακού δικαίου, επιλύουμε τα προβλήματα σας, τονίζοντας με ειλικρίνεια τα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα της κάθε περίπτωσης και επιλέγοντας από κοινού με εσάς τη λύση στο πρόβλημα σας.

Είναι γεγονός πως τις περισσότερες φορές οι οικογενειακές διαφορές απαιτούν λεπτό χειρισμό και η επιτυχής έκβασή τους βασίζεται, αρχικά, στη σχέση εμπιστοσύνης που αναπτύσσεται ανάμεσα στον εντολέα και στον δικηγόρο και έπειτα στην ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου προκειμένου το δικαστήριο να σχηματίσει πλήρη εικόνα στο ζήτημα ποιος σύζυγος είναι, πραγματικά, υπαίτιος για τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης καθώς και ποια είναι η πραγματική περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου σε διατροφή.

Ειδικότερα το γραφείο μας εξειδικεύεται στις διαφορές που αφορούν  την έκδοση διαζυγίου (κατ’ αντιδικία ή συναινετικά), ανάθεση ή αφαίρεση επιμέλειας ή και γονικής μέριμνας ανήλικου τέκνου, τον καθορισμό διατροφής συζύγου και τέκνου, την ρύθμιση της χρήσης της οικογενειακής στέγης, σχέσεις γονέων μεταξύ τους, καθώς και σχέσεις γονέων και τέκνων, ρύθμιση δικαιώματος επικοινωνίας τέκνου σε περίπτωση διαζευγμένων ή τελούντων σε διάσταση γονέων, αναγνώριση ακυρότητας γάμου, αναγνώριση πατρότητας, υιοθεσία και δικαστική συμπαράσταση καθώς και τη εξώδικη ή δικαστική ρύθμιση της συμμετοχής στα αποκτήματα κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης.

Παράλληλα με τα ανωτέρω το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει με πλήρη υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα την ποινική πτυχή των ανωτέρω σχέσεων όταν αυτές προκύπτουν ιδίως κατά τις περιπτώσεις άσκησης ενδοοικογενειακής βίας και παραβίασης αποφάσεων που ρυθμίζουν σχέσεις γονέων και τέκνων και γονέων μεταξύ τους.