Οικονομικό ποινικό δίκαιο

Με δεδομένο ότι πλέον μεγάλο μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας ενέχει τον κίνδυνο της θέσης του επιχειρηματία ως κατηγορούμενου για την τέλεση πολυάριθμων εγκλημάτων οικονομικής φύσεως, το δικηγορικό μας γραφείο έχει επιτύχει να χειρίζεται υποθέσεις οικονομικού ποινικού δικαίου,  έχοντας αποκτήσει σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση.

Ειδικότερα, το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει υποθέσεις σχετικά με φερόμενη ευθύνη διοικούντων επιχειρήσεων με αντικείμενο τη μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, τη φοροδιαφυγή (Φ.Π.Α, φόρος εισοδήματος, εικονικά τιμολόγια), τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, την  εκδοσή ακάλυπτων επιταγών , την τέλεση εγκλημάτων τα οποία προβλέπονται από τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου, τη μη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών στους ασφαλιστικούς οργανισμούς, χρηματιστηριακά αδικήματα, καθώς και αδικήματα οικονομικής φύσεως (απάτη, απιστία, καταδολίευση δανειστών κτλ).

Παράλληλα, θα πρέπει να τονιστεί ότι απαραίτητη είναι τις περισσότερες φορές στον τομέα των οικονομικών εγκλημάτων η εξειδίκευση των χειριστών δικηγόρων πέραν του ποινικού δικαίου και στους τομείς του εμπορικού και δημοσίου δικαίου, υπηρεσίες και γνώσεις με τις οποίες είναι εξοπλισμένοι οι δικηγόροι του γραφείου μας παρέχοντας με τον τρόπο αυτό έναν ολοκληρωμένο και πολύπλευρο χειρισμό των υποθέσεων που αναλαμβάνουν.