Ποινικό δίκαιο

Το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλα τα στάδια της ποινικής δίκης, αποτελούμενο από εξειδικευμένους δικηγόρους με υψηλή ακαδημαϊκή κατάρτιση και με αυξανόμενη και συνεχιζόμενη εμπειρία στη δικαστηριακή πρακτική.

Ειδικότερα αναλαμβάνουμε τη νομική στήριξη και υπεράσπιση των εντολέων μας ήδη από το στάδιο της προανάκρισης, της κύριας Ανάκρισης, ενώπιον των Δικαστικών Συμβουλίων και των Ποινικών Δικαστηρίων όλων των βαθμίδων, μέχρι και την αναιρετική διαδικασία στον Άρειο Πάγο (αιτήσεις αναιρέσεως, σύνταξη υπομνημάτων, διεξοδική προετοιμασία ποινικών φακέλων, παράσταση στο ακροατήριο) σε υποθέσεις με αντικείμενο τα κατά της περιουσίας, αδικήματα φορολογικού δικαίου και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Παράλληλα εκπροσωπούμε φυσικά και νομικά πρόσωπα για την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε αδικήματα που τελέστηκαν σε βάρος τους (υποβολή μηνύσεων – εγκλήσεων, παρακολούθηση πορείας ποινικής δίωξης, παράσταση  στην προδικασία και στο ακροατήριο).

Το δικηγορικό μας γραφείο χειρίζεται με αποτελεσματικότητα  υποθέσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα του ποινικού δικαίου με ιδιαίτερη εξειδίκευση στο οικονομικό έγκλημα (κατάχρηση δημοσίου χρήματος, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, χρηματιστηριακά αδικήματα, απιστία, απάτη, φορολογικό ποινικό δίκαιο).

Με γνώμονα τη σχέση εμπιστοσύνης και τη μεθοδική προσέγγιση όλων των στοιχείων της κάθε υπόθεσης αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση σε  όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας αλλά και την συμβουλευτική υποστήριξη φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων στα πλαίσια της επαγγελματικής τους δραστηριοποίησης.