Το επιστημονικό περιοδικό Ποινικά Χρονικά φιλοξενεί άρθρο του Ιωάννη Παπατριανταφύλλου

Ποινικά Χρονικά

Το άρθρο εξετάζει το ζήτημα του νομιμοποιούμενου για παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και του δικαιούχου της υποβολής εγκλήσεως επί αδικημάτων κατά εξωχώριων – υπεράκτιων (οff-shore) εταιριών.

Η μελέτη εστιάζει στο ζήτημα του νομιμοποιούμενου για παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και του δικαιούχου της υποβολής εγκλήσεως επί αδικημάτων κατά εξωχώριων – υπεράκτιων (οff-shore) εταιριών. Αρχικά, παρουσιάζεται η θέση της νομολογίας και μερίδας της θεωρίας επί του ως άνω ζητήματος, σύμφωνα με την οποία τα ανωτέρω δικαιώματα ανήκουν στον εταίρο της εταιρίας. Στη συνέχεια, διατυπώνεται μία διαφορετική από την κρατούσα άποψη, σύμφωνα με την οποία η απάντηση στο ανωτέρω ζήτημα δεν μπορεί να είναι ενιαία, αλλά θα πρέπει να κρίνεται in concreto και συγκεκριμένα θα πρέπει να εξετάζεται αν η εταιρία έχει αποκτήσει ικανότητα δικαίου κατά το ουσιαστικό σύστημα.

Η μελέτη του Ιωάννη Παπατριανταφύλλου δημοσιεύεται στο περιοδικό Ποινικά Χρονικά, 4/2023 (ΟΓ), 317 επ.