Αθώωση εντολέα μας για το έγκλημα της παράνομης διύλισης και εμπορίας πετρελαίου

εμπορία πετρελαίου

Η εταιρία μας ανέλαβε επιτυχώς την υπεράσπιση εντολέα της, ο οποίος, υπό την ιδιότητά του ως διευθύνοντος συμβούλου εταιρίας εμπορίας πετρελαιοειδών κατηγορήθηκε για το έγκλημα της λαθρεμπορίας, υπό την μορφή της παράνομης διύλισης και εμπορίας πετρελαίου.

Το Δικαστήριο υιοθετώντας πλήρως τους ισχυρισμούς μας έκρινε, ότι, εν προκειμένω, παρά τα υποστηριζόμενα από τις ελεγκτικές αρχές, η εταιρία της οποίας τυγχάνει εκπρόσωπος ο κατηγορούμενος ήταν εφοδιασμένη με όλες τις απαιτούμενες άδειες που απαιτούνταν για την σύννομη λειτουργία της και ότι η συγκεκριμένη ποσότητα πετρελαίου που βρέθηκε στις δεξαμενές της ήταν καθόλα νόμιμη, μη υποκείμενη σε περαιτέρω δασμούς και κυρώσεις.