Απαράδεκτη ποινική δίωξη επί υπεξαίρεσης 1 εκατ. €

Η εταιρία μας ανέλαβε επιτυχώς την υπεράσπιση εντολέα της, ο οποίος με την ιδιότητα του εντολοδόχου σε σύμβαση αγοραπωλησίας φερόταν ως κατηγορούμενος για το έγκλημα της κακουργηματικής υπεξαίρεσης (άρ. 375 παρ. 2 ΠΚ) ποσού ύψους 1.000.000€ εις βάρος αλλοδαπού νομικού προσώπου.
Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών υιοθετώντας πλήρως τους ισχυρισμούς μας έκρινε, ότι, εν προκειμένω, η εγκαλούσα δεν ήταν φορέας του εννόμου αγαθού που φέρεται να επλήγη και ως εκ τούτου αμέσως παθούσα από την φερόμενη αξιόποινη πράξη, καθώς κατά το φερόμενο χρόνο τέλεσης της υπεξαίρεσης είχε μεταβιβάσει το σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της που απέρρεαν από τη σύμβαση σε τρίτο νομικό πρόσωπο, με αποτέλεσμα το Συμβούλιο να κηρύξει απαράδεκτη την ποινική δίωξη εις βάρος του εντολέως μας.