Η εταιρεία μας ενήργησε ως νομικός σύμβουλος της Brightzera για την απόκτηση δύο πλοίων

πλοίο

Η εταιρεία μας, έδρασε ως νομικός σύμβουλος της ναυτιλιακής εταιρείας Brightzera, για την επίτευξη συμφωνίας δυνάμει της οποίας η Brightzera απέκτησε δύο νέα πλοία.

Αυτή η επένδυση της Brightzera θέτει τις βάσεις για διευρυμένες δυνατότητες απόκτησης ενός ευέλικτου στόλου εκ μέρους της εταιρείας.