Παράνομη χρήση επωνυμίας – Αθέμιτος Ανταγωνισμός

ΑΘΕΜΙΤΟΣ-παράνομη χρήση επωνυμίας

Θετική έκβαση σε υπόθεση εντολέως μας – ανώνυμης εταιρίας με αντικείμενο αθέμιτο ανταγωνισμό και συγκεκριμένα παράνομη χρήση επωνυμίας (τμήματος) της εντολέως μας από την αντίδικο ανώνυμη εταιρία.

Ειδικότερα η εντολέας μας ανώνυμη εταιρία δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας φαρμακευτικών ειδών επί σειρά ετών (πλέον των 30) χρησιμοποιώντας την επωνυμία της και τον διακριτικό της τίτλο στις συναλλαγές της με τρίτους και γενικά σε όλες τις εκφάνσεις της δραστηριότητας της προκειμένου να προσδιορίζει την ταυτότητά της και έτσι έχει γίνει ευρύτερα γνωστή στο καταναλωτικό κοινό και στις συναλλαγές της με την επωνυμία αυτή. Η δε αντίδικος νεοσυσταθείσα εταιρία, δραστηριοποιείται στην πώληση και προώθηση προϊόντων περιποίησης και αδυνατίσματος και πραγματοποίησε παράνομη χρήση τμήματος της επωνυμίας της εντολέως μας (δεσπόζουσας λέξης και κυρίαρχου μέρους της επωνυμίας) στην δική της επωνυμία με αποτέλεσμα να προκαλείται κίνδυνος σύγχυσης, της εντύπωσης δηλαδή ότι πρόκειται για την ίδια επιχείρηση.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με πρόσφατη απόφασή του δικάζοντας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων απεφάνθη ότι είναι εμφανής η πρόθεση της αντιδίκου να εκμεταλλευθεί τη σύγχυση που επέρχεται από την αθέμιτη χρησιμοποίηση των σχετικών λεκτικών ενδείξεων, προκειμένου η τελευταία να εκμεταλλευτεί την καλή φήμη της εντολέως μας ανώνυμης εταιρίας και να αποσπάσει την πελατεία της, κατά παράβαση των χρηστών ηθών και της καλής πίστης, λαμβανομένου μάλιστα υπόψη ότι οι δύο εταιρίες δραστηριοποιούνται κατά μεγάλο μέρος στον ίδιο οικονομικό χώρο. Το Δικαστήριο κατέληξε, ότι από την ταύτιση αυτή και με τις παράνομες ενέργειες της αντιδίκου έχει ήδη προκληθεί και συνεχίζει να προκαλείται σύγχυση στους συναλλασσόμενους με την εντολέα μας επαγγελματίες υγείας αλλά και στο καταναλωτικό κοινό, το οποίο παραπλανείται είτε ως προς την προέλευση των προϊόντων της αντιδίκου υπολαμβάνοντας εσφαλμένως, ότι τα προϊόντα της αντιδίκου είναι αυτά της εντολέως μας είτε διακρίνει μεν ότι πρόκειται για προϊόντα προερχόμενα από την εντολέα μας, του δημιουργείται όμως η πεπλανημένη πεποίθηση ότι οι δυο επιχειρήσεις έχουν οικονομικό και οργανωτικό σύνδεσμο.

Το Δικαστήριο πιθανολόγησε ότι συντρέχει επείγουσα περίπτωση λήψεως ασφαλιστικών μέτρων, λόγω της βλαπτικής προς τα συμφέροντα της εντολέως μας συμπεριφοράς της αντιδίκου που συνιστά μάλιστα διαρκή προσβολή του δικαιώματος της εντολέως μας και με απόφασή του υποχρέωσε την αντίδικο να παύσει να χρησιμοποιεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στις συναλλαγές της για τη διάθεση των παραγόμενων από αυτήν προϊόντων τις σχετικές λεκτικές ενδείξεις, κατά μονάς είτε σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη λεκτική ένδειξη και να παύσει να διαθέτει στην αγορά προϊόντα με την σχετική ένδειξη, να αφαιρέσει από τα προϊόντα της, τις συσκευασίες της, τα διαφημιστικά της έντυπα, πινακίδες κλπ, καθώς και από κάθε άλλο έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο ή μέσο κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιεί στις συναλλαγές της με τρίτους τις σχετικές λεκτικές ενδείξεις, κατά μονάς είτε σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη λεκτική ένδειξη απειλώντας μάλιστα χρηματική ποινή 3.000 ευρώ σε βάρος της αντιδίκου για κάθε παράβαση του διατακτικού της εκδοθείσας απόφασης.