Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου, 2021

Σχολιασμός της Έλλης Θανασέναρη επί της απόφασης του ΔΕΕ (C-804/2019) της 25.2.2021 στο Περιοδικό...

0
Με τη λίαν προσφάτως εκδοθείσα απόφασή του της 25ης Φεβρουαρίου 2021 (C-804/19), το ΔΕΕ, καλούμενο να κρίνει επί της εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων...

Ναυτικές Διαφορές: Η συμφωνία για υπαγωγή διαφοράς σε διαιτησία – Εκτέλεση αλλοδαπής διαιτητικής απόφασης...

0
Η διαιτησία, ως συμβατικά επιλεγμένη δεσμευτική εκδίκαση ορισμένης διαφοράς από διαιτητές, αντί των κρατικών δικαστηρίων, είναι ιδιαίτερη μορφή οργάνωσης, ακολουθητέας διαδικασίας και απαιτούμενων δικονομικών...

Λαθρεμπορία οχημάτων – Τελωνειακές παραβάσεις – Έλλειψη αιτιολογίας

0
Ο Άρειος Πάγος με πρόσφατη απόφαση του αντιμετώπισε ένα κρίσιμο ζήτημα σχετικά με το έγκλημα της λαθρεμπορίας οχημάτων, το οποίο έχει μεγάλες πρακτικές προεκτάσεις. Το...

Υποχρέωση των παππούδων στην διατροφή των ανήλικων τέκνων

0
Μια ακόμη απόφαση, η οποία εκδόθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών έρχεται να προστεθεί σε εκείνες τις αποφάσεις που περνούν την «σκυτάλη» για την υποχρέωση...

Η πανδημία (Covid 19) ως λόγος αναπροσαρμογής των μισθωμάτων και τροποποίησης των συμβάσεων

0
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 574 ΑΚ, σε συνδυασμό με την αρχή της ιδιωτικής αυτονομίας όπως αυτή αποτυπώνεται στο αρ. 5 παρ. 1...

Εμπορική μίσθωση (ξενοδοχείο) – Μίσθωση κοινού με απόφαση της πλειοψηφίας – Μη δέσμευση της...

0
Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα απόφαση εξεδόθη από το Εφετείο Αθηνών αφορώσα υπόθεση μισθώσεως κοινού πράγματος και συγκεκριμένα ξενοδοχείου, με την οποία κρίθηκε ότι επί μισθώσεως κοινού...

Αθέμιτος Ανταγωνισμός – Παράνομη χρήση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου ανώνυμης εταιρίας

0
Θετική έκβαση σε υπόθεση εντολέως μας – ανώνυμης εταιρίας με αντικείμενο αθέμιτο ανταγωνισμό και συγκεκριμένα παράνομη χρήση τμήματος της επωνυμίας της εντολέως μας από...

Εγκλήματα κατά του δημοσίου – Αρχή της αναδρομικής ισχύος του επιεικέστερου ποινικού νόμου επ’...

0
Το Β’ τμήμα του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών σε υπόθεση απιστίας περί την υπηρεσία με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του ν. 1608/1950 που εισήχθη ενώπιον...

ΣτΕ: Ακύρωση προστίμου 15 εκατ. ευρώ από εικονικά τιμολόγια – Μη επιτρεπτός ο εξωλογιστικός...

0
Με δύο πρόσφατες αποφάσεις του το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε πρόστιμα που ξεπερνούσαν το ποσό των 15.000.000 ευρώ και είχαν επιβληθεί σε εταιρία εμπορίας...

Επιμέλεια τέκνων – Σημασία προτιμήσεως των ανηλίκων

0
Κατά την πάγια νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων αναφορικά με τα κριτήρια ανάθεσης της επιμέλειας των τέκνων σε έναν εκ των δύο γονέων, ουσιώδους σημασίας...