Δευτέρα, 26 Ιουλίου, 2021

Σχολιασμός της Έλλης Θανασέναρη επί της απόφασης του ΔΕΕ (C-804/2019) της 25.2.2021 στο Περιοδικό...

0
Με τη λίαν προσφάτως εκδοθείσα απόφασή του της 25ης Φεβρουαρίου 2021 (C-804/19), το ΔΕΕ, καλούμενο να κρίνει επί της εφαρμογής των διατάξεων...

Ναυτικές Διαφορές: Η συμφωνία για υπαγωγή διαφοράς σε διαιτησία – Εκτέλεση αλλοδαπής διαιτητικής απόφασης...

0
Η διαιτησία, ως συμβατικά επιλεγμένη δεσμευτική εκδίκαση ορισμένης διαφοράς από διαιτητές, αντί των κρατικών δικαστηρίων, είναι ιδιαίτερη μορφή οργάνωσης, ακολουθητέας διαδικασίας και...

Λαθρεμπορία οχημάτων – Τελωνειακές παραβάσεις – Έλλειψη αιτιολογίας

0
Ο Άρειος Πάγος με πρόσφατη απόφαση του αντιμετώπισε ένα κρίσιμο ζήτημα σχετικά με το έγκλημα της λαθρεμπορίας οχημάτων, το οποίο έχει μεγάλες...

Υποχρέωση των παππούδων στην διατροφή των ανήλικων τέκνων

0
Μια ακόμη απόφαση, η οποία εκδόθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών έρχεται να προστεθεί σε εκείνες τις αποφάσεις που περνούν την «σκυτάλη» για...

Η πανδημία (Covid 19) ως λόγος αναπροσαρμογής των μισθωμάτων και τροποποίησης των συμβάσεων

0
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 574 ΑΚ, σε συνδυασμό με την αρχή της ιδιωτικής αυτονομίας όπως αυτή αποτυπώνεται στο αρ. 5...

Εμπορική μίσθωση (ξενοδοχείο) – Μίσθωση κοινού με απόφαση της πλειοψηφίας – Μη δέσμευση της...

0
Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα απόφαση εξεδόθη από το Εφετείο Αθηνών αφορώσα υπόθεση μισθώσεως κοινού πράγματος και συγκεκριμένα ξενοδοχείου, με την οποία κρίθηκε ότι επί...

Αθέμιτος Ανταγωνισμός – Παράνομη χρήση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου ανώνυμης εταιρίας

0
Θετική έκβαση σε υπόθεση εντολέως μας – ανώνυμης εταιρίας με αντικείμενο αθέμιτο ανταγωνισμό και συγκεκριμένα παράνομη χρήση τμήματος της επωνυμίας της εντολέως...

Εγκλήματα κατά του δημοσίου – Αρχή της αναδρομικής ισχύος του επιεικέστερου ποινικού νόμου επ’...

0
Το Β’ τμήμα του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών σε υπόθεση απιστίας περί την υπηρεσία με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του ν. 1608/1950 που...

ΣτΕ: Ακύρωση προστίμου 15 εκατ. ευρώ από εικονικά τιμολόγια – Μη επιτρεπτός ο εξωλογιστικός...

0
Με δύο πρόσφατες αποφάσεις του το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε πρόστιμα που ξεπερνούσαν το ποσό των 15.000.000 ευρώ και είχαν επιβληθεί σε...

Επιμέλεια τέκνων – Σημασία προτιμήσεως των ανηλίκων

0
Κατά την πάγια νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων αναφορικά με τα κριτήρια ανάθεσης της επιμέλειας των τέκνων σε έναν εκ των δύο γονέων,...