Το γραφείο

Το δικηγορικό γραφείο Παπατριανταφύλλου – Θανασενάρη είναι ένα σύγχρονο δικηγορικό γραφείο , το οποίο διακρίνεται για την επιχειρηματική και πραγματιστική του προσέγγιση, καθώς και την απαράμιλλη δικαστηριακή του πρακτική.

Οι δύο ιδρυτές, ολοκληρώνοντας μια επιτυχή πορεία στη δικηγορία, αποφάσισαν να συστήσουν από κοινού δικηγορικό γραφείο, επιδιώκοντας μια πληρέστερη και υψηλότερου επιπέδου παροχή υπηρεσιών. 

Το δικηγορικό γραφείο Παπατριανταφύλλου – Θανασενάρη παρέχει πλήρη νομική υποστήριξη σε ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις, σε επενδυτικούς φορείς και σε ιδιώτες, καλύπτοντας όλο το φάσμα του δικαίου είτε σε συμβουλευτικό είτε σε δικαστηριακό επίπεδο.

Οι ιδρυτές του δικηγορικού γραφείου Ιωάννης Παπατριανταφύλλου και Έλλη Θανασενάρη είναι άριστα καταρτισμένοι και αφοσιωμένοι στο αντικείμενό τους, παρέχοντας ταυτόχρονα άριστες υπηρεσίες σε όλο το πλέγμα του δικαίου. Στόχο τους αποτελεί η προσφορά πολύπλευρων νομικών υπηρεσιών  εξετάζοντας την κάθε υπόθεση από όλες τις δυνατές σκοπιές της καλλιεργώντας  παράλληλα μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες του δικηγορικού γραφείου.

Βασικές αρχές των δύο συνεργατών αποτελούν το συμφέρον του εντολέα, η σχολαστική, εναργής και με υπευθυνότητα προετοιμασία κάθε υπόθεσης, οι βαθιές νομικές γνώσεις, η στρατηγική σκέψη, ο επαγγελματισμός, η αποτελεσματικότητα, η εξειδίκευση και τεχνογνωσία, καθώς και η διαρκής παρακολούθηση των επιστημονικών, νομοθετικών και νομολογιακών εξελίξεων στη χώρα.