Σάββατο, 15 Ιουνίου, 2024

Δυναμική νομική ομάδα

Το δικηγορικό γραφείο Ι. Παπαντριανταφύλου & Ε. Θανασενάρη αποτελείται από αφοσιωμένους δικηγόρους που έχουν την εμπειρία, τη δημιουργικότητα και την αποφασιστικότητα να επιτύχουν ένα θετικό αποτέλεσμα.

Εξειδίκευση και τεχνογνωσία

Το γραφείο μας διατηρεί στενή συνεργασία με εξαιρετικούς δικηγόρους πλήρως καταρτισμένους σε όλη την Ελλάδα, καθώς και με μια ομάδα συνεργατών άλλων ειδικοτήτων (οικονομολόγους, δικαστικούς επιμελητές και συμβολαιογράφους) με αποτέλεσμα να αποτελεί την πλέον αποτελεσματική επιλογή για την επίλυση κάθε ζητήματος που σας απασχολεί.

Ιωάννης Παπατριανταφύλλου

Partner
Ιωάννης Παπατριανταφύλλου

Partner

Έλλη Θανασενάρη

Partner
Έλλη Θανασενάρη

Partner